Therapie voor jongeren (16 tot 21 jaar)

Emotionele problemen bij jongeren zoals angstklachten, somberheid, te veel boosheid of je onbegrepen voelen, kunnen allerlei oorzaken hebben. Er kunnen zorgen of problemen spelen op veel verschillende gebieden zoals de relatie met je ouders, problemen met vrienden, problemen in de liefde en problemen op school.

Het is niet altijd vanzelfsprekend meer dat je ouders betrokken zijn bij jouw behandeling. Tegelijkertijd heb je ze nog wel nodig. Als het kan, dan vind ik het prettig om het eerste gesprek samen met je ouders te doen. Als je dat niet wil, kijken we tijdens een telefoongesprek hoe we de intake vorm kunnen geven. Tijdens een aantal intakegesprekken onderzoeken we vervolgens je klachten en waar ze mee samenhangen en kijken we of PGRT een aansluitende behandeling kan bieden. Als dat zo is maken we een behandelplan waarin wordt opgeschreven hoe de therapie wordt vormgegeven. Dit behandelplan wordt geëvalueerd en bijgesteld als dat nodig is. Tijdens de intakefase en tijdens de therapie is het mogelijk om belangrijke anderen te betrekken. Jouw emotionele problemen hangen vaak samen met je gezinssituatie, met je familie, met school en met je vrienden en de problemen die je ervaart hebben ook weer effect op al die mensen. Als je elkaar binnen je relaties beter leert begrijpen en je daar steun kan krijgen en geven, levert dit op korte en op lange termijn een verbetering van je kwaliteit van leven op.

Voor de behandeling maak ik gebruik van verschillende therapievormen en technieken, zoals:

  • Cliëntgerichte therapie
  • Emotionally Focused (Family) Therapy
  • Attachment Based Family Therapy
  • Psychodynamische psychotherapie
  • Cognitieve Gedragstherapie
  • Sensori-Motor Psychotherapie en
  • Mentalization Based Treatment