Relatietherapie

Soms willen mensen een stevige relatie meer verdiepen. Soms hebben ze zelf geen veilige basis meegekregen vanuit hun opvoeding of hebben er allerlei pijnlijke zaken in andere relaties gespeeld en/of er zijn in de huidige relatie pijnplekken ontstaan. Soms eisen psychische klachten hun tol en hebben die een negatief effect op de relatie.

Negatieve interactiepatronen kunnen de relatie overnemen en onveilig maken. Tijdens een aantal intakegesprekken, zowel samen als los van elkaar, onderzoeken we jullie klachten en waar ze mee samenhangen en kijken we of PGRT een aansluitende relatietherapie kan bieden.

Emotionally Focused Therapy is een therapie ontwikkeld door Sue Johnson. In deze therapie begrijpen we het negatieve patroon dat tussen partners ontstaat als een reactie op verlies van verbinding. Juist doordat je je niet gezien, gehoord en/of gewaardeerd voelt, reageer je met extra druk of juist door terugtrekken. Allemaal met het doel de verbinding te herstellen of te beschermen. Emoties die vrijkomen bij verlies van verbinding zetten je in actie op een manier die automatisch en snel gaat.

In de therapie:

  • onderzoeken we die emoties en proberen te begrijpen wat je acties proberen te bereiken,
  • op welke manier ze je partner beïnvloeden,
  • hoe ze samenhangen met eerdere ervaringen en
  • wat jullie kunnen doen om met elkaar het negatieve interactiepatroon te stoppen.

Vervolgens leren jullie nieuwe manieren ontwikkelen om je wensen en verlangens aan elkaar duidelijk te maken en elkaar daarin weer te horen, zien en waarderen.

Relatietherapie is geen onderdeel van de verzekerde zorg, tenzij het een onderdeel vormt van een behandeling van complexe psychische klachten, zie tarieven.