In praktijk PGRT kunnen mensen van alle leeftijden terecht die problemen ervaren in zichzelf en/of in hun relaties. De expertise ligt in het onderzoeken welke emoties, wanneer en waarom opkomen en hoe je ze kan veranderen in een individuele psychotherapie, in een gezinstherapie of in een relatietherapie of in een combinatie daarvan.

Mensen zijn als sociale wezens gebouwd: steun en troost zoeken en geven in tijden van nood is bij ons ingebakken. Als je het gevoel hebt bij niemand terecht te kunnen, je begrijpt jezelf niet en/of je voelt je niet begrepen, brengt dit veel stress met zich mee. Daarom is gezins- en relatietherapie een belangrijk onderdeel van mijn expertise. Begrepen worden en de ander begrijpen, steun kunnen geven en steun krijgen levert een verbetering op van je relaties en daarmee ook een verbetering van je kwaliteit van leven.

Mijn praktijk is er voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. Dat is belangrijk omdat soms blijkt dat als een kind óf een ouder wordt aangemeld er zich soms meer problemen in het gezin blijken voor te doen. Alle gezinsleden kunnen dus in de praktijk terecht en als je dat wil, kunnen problemen in samenhang met elkaar behandeld worden. Dat kan ik natuurlijk niet allemaal alleen. Ik werk dan ook samen met een aantal belangrijke mensen.