Therapie voor kinderen en gezinnen

Emotionele problemen bij kinderen worden vaak via slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, gedragsproblemen of bijvoorbeeld via problemen op school zichtbaar. Kinderen zijn nog minder goed in staat om woorden te geven aan hun emoties.

Dat maakt het voor ouders soms moeilijk om te begrijpen wat er met hun kind aan de hand is. Kinderen hebben hun ouders nodig om te leren met hun emoties om te gaan en te begrijpen wat de emoties proberen te vertellen. Bij behandeling van kinderen onder de 16 jaar worden beide ouders dan ook betrokken. We bekijken in overleg op welke manier.

  • Bij kinderen onder de 12 jaar werk ik samen met mijn collega Sara Huber die haar praktijk in hetzelfde pand heeft.
  • Bij kinderen van 0-5 jaar werk ik samen met mijn collega’s van de Ouder Kind Lijn, zij hebben hun praktijken in het naastgelegen pand.

Tijdens een aantal intakegesprekken in verschillende samenstellingen en mogelijk gevolgd door een individueel onderzoek van het aangemelde kind en/of onderzoek van de gezinsrelaties onderzoeken we hoe we de klachten kunnen begrijpen. Vervolgens kijken we of PGRT een aansluitende behandeling kan bieden.

Als er gekozen wordt voor behandeling bij PGRT dan maken we een behandelplan waarin wordt opgeschreven hoe de therapie wordt vormgegeven. Dit behandelplan wordt geëvalueerd en bijgesteld als dat nodig is.

Tijdens de intakefase en tijdens de therapie is het mogelijk om broertjes en zusjes en eventueel andere belangrijke mensen te betrekken. De emotionele problemen van je kind kunnen samenhangen met jullie gezinssituatie, maar de emotionele problemen van je kind kunnen ook de gezinssituatie negatief beïnvloeden. Binnen de behandeling wordt aan al deze aspecten aandacht besteed.

Voor de behandeling maak ik gebruik van verschillende therapievormen en technieken zoals:

  • Emotionally Focused (Family) Therapy
  • Modified Interaction Guidance (MIG)
  • Ouderbegeleiding
  • Psycho-educatie
  • Cognitieve Gedragstherapie
  • Sensori-Motor Psychotherapie en
  • Mentalization Based Treatment