Kwaliteitsstatuut en Klachtenregeling

In de LVVP cliëntenfolder 2018 staat uitgebreide informatie over uw rechten als cliënt. Wanneer u klachten heeft over de behandeling dan is het belangrijk om dit te melden bij uw behandelaar. Het is belangrijk dat u zich gehoord en veilig voelt in de behandeling. wanneer u er niet uitkomt met uw behandelaar kunt u terecht bij de LVVP: zie hierboven de cliëntenfolder.

Informatie over mijzelf en mijn praktijkvoering heb ik ook vastgelegd in mijn kwaliteitsstatuut.

Als Psychotherapeut ben ik gehouden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Hierover vindt u meer informatie op de site WGBO.

Met mijn praktijk ben ik aangesloten bij QIT voor ROM.

Met mijn praktijkvoering voldoe ik aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet AVG. Het Privacy statement PGRT informeert u over de concrete maatregelen.