Kosten

PGRT biedt voor verschillende leeftijdsgroepen zorg aan en voor verschillende soorten problemen. Hier horen aparte tarieven en vergoedingen bij.

Verzekerde zorg voor volwassenen (vanaf 18 jaar)

PGRT voert alleen specialistische GGZ trajecten uit. Deze worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar vanuit het basispakket. We registreren onze verrichtingen in een Diagnose Behandel Combinatie die in zijn geheel (meestal na een jaar) door de verzekeraar wordt betaald.

  • De praktijk werkt geheel contractvrij. Heb je een restitutiepolis dan worden de kosten van de therapie volledig vergoed. Let wel op dat het een zuivere restitutiepolis is.  Informatie over (zuivere) restitutiepolissen vind je op zorvoorkwaliteit.nu en contractvrijepsycholoog.nl.
  • Heb je een naturapolis, dan wordt de behandeling bij ons meestal tussen de 60 en 100 % vergoed. Vraag dit na bij je verzekering voor je start met de behandeling. In een enkel geval bieden we een gedeeltelijke kwijtschelding van het zelf te betalen deel, dan moeten we dit vooraf hebben afgesproken.

Globaal zijn er vier maximumtariefgroepen gangbaar (door de Nederlandse zorgautoriteit vastgesteld) in de vrijgevestigde psychotherapiepraktijk:

  • rond de 1300,- euro (tot 800 minuten)
  • rond de 2700,- euro (800 tot 1800 minuten)
  • 4900,- (1800 tot 3000 minuten) en
  • 8400,- (meer dan 3000 minuten).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt mijn hulp vergoed door de gemeente waar ouders en kind staan ingeschreven. In 2019 heb ik een contract met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder Amstel, Beemster, Landsmeer, Edam/Volendam, Purmerend, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of van het lokale jeugdteam van de gemeente. Ik vraag daarmee een Verzoek Om Toewijzing aan bij uw gemeente. U ontvangt daarna een brief van de gemeente met een beschikkingsnummer.

Niet verzekerde zorg

Voor niet verzekerde zorg wordt het OZP tarief gehanteerd. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2020: € 110,27 per sessie.